KirkenMenighetene i Andebu kommune Kirkene i Andebu kommune Menighetenes organisasjon

 

Kirkeverge/prosjektleder tilsatt

Terje Grevle (59 år) er tilsatt som kirkeverge/prosjektleder i Sandefjord kirkelige fellesråd.

Kirkeverge Terje Grevle 

Terje Grevle bor i Stavern og kommer fra stillingen som dagliger leder i Viken bedriftshelsetjeneste. Terje Grevle skal i perioden fram til 1. januar 2017 være kirkeverge i Sandefjord og lede prosessen med å slå sammen fellesrådsomådene i Andebu, Sandefjord og Stokke til ett fellesråd, og fra 1. januar 2017 kommer han til å være kirkeverge i det nye fellesrådet

 

 

Meld på til dåp her

Er du konfirmant 2015-16? Meld deg på her!

 

Andebu kommune har tre middelalderkirker: Andebu kirke, Kodal kirke og Høyjord stavkirke.

 Hvert av de tre sognene i Andebu har egen kirke, alle fra middelalderen.  Stavkirken i Høyjord er den eneste bevarte stavkirken i det sentrale østlandsområdet. Kirken er bygget i tre, tjæret mørk brun og skiller seg fra de øvrige middelalderkirkene som alle er bygget i stein og kalket hvite.

Kirkene var lenge det viktigste møtepunktet mellom lokalbefolkningen og styresmaktene. Her ble kunngjøringer lest opp og her møtte menigmann for første gang prakt i form av prosesjoner, billedkunst og sang. Kirkene har i høy grad vært med på å prege menigmanns liv og levned og knyttet om enn i beskjeden form, våre lokalsamfunn til den store europeiske kulturarven.
Middelalderkirkene har stått som landemerker i over 800 år og danner faktisk grunnlaget for de tre bygdesentraene vi har den dag i dag.

I Andebu sogn ligger den gamle prestegården med presteboligen fra 1720-tallet som er fredet og er bolig for sognepresten.


 

 

Andebu kommune -  postmottak@andebu.kommune.no - Sentralbord: 33 43 81 00 - Andebu sentrum 1, 3158 Andebu - Utviklet av Sem & Stenersen Prokom